İş sağlığı ve güvenliği (iş sağlığı ve iş güvenliği) kavramı üzerine birçok tanım yapılmıştır. Yapılan bu tanımları kapsayıcı bir tanım yapmamız gerektiğinde; çalışanların işin yürütümü sırasında iş yerinde veya iş yeri dışında karşılaşabilecekleri sağlık problemlerini ve riskleri ortadan kaldırmayı veya mümkün olduğunca en aza indirmeyi hedefleyen bu hedeflere giden yolda birçok bilim dalından faydalanan multidisipliner bir bilim dalıdır. Daha kısa bir tanım yapmamız gerekirse, çalışanın işini yapmaya başladığı andaki mevcut sağlığını işin bitiminde minimum işe başladığı sağlık ile bitirmesi için çalışmalar yürüten multidisipliner bir bilim dalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kısaltması İSG’dir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı da kullanılmaktadır. Bunun kısaltması ise İSİG’dir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramını daha iyi bir şekilde anlayabilmemiz için iş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarının ayrı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği demek üretim ve mal güvenliği demektir. İş güvenliği kavramı hastane örneği üzerinden somut bir örnekle açıklamaya çalışalım. Hastanenin hastaya sağlık hizmetini vermeye hazır olduğu andan itibaren, hayata geçirilmiş ve geçirilecek hizmetlerin güvenliği ile ilgili kısım adlandırılacak olduğunda buraya ‘üretim güvenliği’ demek doğru olacaktır veya bahsi geçen bütün hizmetlerin tamamı için ‘iş güvenliği’ kavramı kullanılabilir.

İş Sağlığı Nedir?

İş sağlığı demek çalışanların sağlığı ve güvenliği demektir. İş sağlığı kavramı iş güvenliği kavramını açıklarken kullandığımız hastane örneği üzerinden somut bir örnekle açıklamaya çalışalım. Hasta hizmetinin verilmeye başlandığı süreden itibaren, bu hizmeti veren çalışanların, yani çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tanımlanmasında ‘iş sağlığı’ kavramı kullanılmalıdır.

İş güvenliği ile iş sağlığı kavramları sık sık karıştırılan bir kavram olmasına rağmen birbirlerinden ayrılması gereken iki kavramdır. Bu iki kavramın arasında çalışma yöntemleri, prensipleri, standartları, sorumlulukları, sistemleri, sigortaları vb. arasında oldukça farklılıklar vardır. Bu iki kavramın ayrı ayrı olarak ele alınmamasından dolayı uygulama kısmında birçok problem ile karşılaşılmaktadır.